Onze groep


Kinderdagverblijf Het Veldmuisje is een kleinschalig kinderdagverblijf. Wij bieden van maandag tot en met vrijdag opvang aan kinderen van 0 – 4 jaar.
Wij vangen de kinderen op Het Veldmuisje op in één groep. Waar nodig zullen wij de groep tijdens activiteiten splitsen zodat alle leeftijden de juiste uitdaging en aandacht krijgen. 

In een kleine groep zijn de kinderen vrij om te ontdekken in hun eigen tempo. Doordat kinderen van elkaar leren door samen te spelen, naar elkaar te kijken, elkaar te imiteren en conflicten op te lossen worden zij gestimuleerd op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Buitenruimte bij kinderdagverblijf Het Veldmuisje: 
Deze tuin is ingericht voor het jonge kind. Aangepast aan hun wensen. Voor alle leeftijden is er een uitdaging. Denk aan klimmen en klauteren, een zandbak en hoekjes om je te verstoppen.