Het pedagogisch beleidHet Veldmuisje is een kleinschalig kinderdagverblijf met drie vaste pedagogisch medewerkers. Daarnaast is er een vaste invalkracht, dit is tevens de pedagogische coach.

Op Het Veldmuisje is één verticale groep. Het streven is om een kind aantal van maximaal 9 kinderen per dag te hebben. Dit is een bewuste keuze, gezien het feit dat Het Veldmuisje een kleinschalig kinderdagverblijf is.

Dit pedagogisch beleid is herzien aan de hand van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) maatregelen 1 januari 2018.

In dit pedagogisch beleid staat beschreven op welke wijzen Het Veldmuisje uitvoering wil geven aan het pedagogisch handelen. De visie en doelstellingen zijn nader in dit beleid uitgewerkt.

Dit pedagogisch beleid is bestemd voor ouders/verzorgers, medewerkers, stagiaires en samenwerkingspartners. Het Veldmuisje heeft de taak en verantwoordelijkheid om goede opvang te bieden aan kinderen. Een opvang waarin kinderen ondersteund, gestimuleerd en gemotiveerd worden in hun ontwikkeling op alle terreinen. In dit beleid kunnen ouders/verzorgers lezen over de visie en het aanbod binnen Het Veldmuisje. Op deze manier weten ouders/verzorgers waar ze voor kiezen en wat ze van Het Veldmuisje mogen verwachten. 

Samenwerkingspartners, zoals gemeente, onderwijs en GGD hebben via het beleid inzage in de doelstellingen en activiteiten van Het Veldmuisje.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten