Wetgeving

Het is belangrijk dat de kinderopvang een veilige omgeving biedt. Daarom is er diverse wetgeving die o.a de GGD jaarlijks controleert.


Daarnaast worden medewerkers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderbureau of buitenschoolse opvang, voortdurend gecontroleerd op strafbare feiten (continue screening).


Het jaarlijkse inspectierapport van de GGD kunt u hier vinden: