Personeel

Samen met onze vaste invallers vormen wij een team van deskundige, gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Om onze deskundigheid uit te breiden volgen wij regelmatig trainingen. Daarnaast worden wij het jaar door gecoacht door onze pedagogisch coach. Zo blijven wij op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de kinderopvang.  

Wij streven er naar om gedurende de week een vast rooster aan te houden. Mocht dit niet lukken door bijv. ziekte of vakantie dan zal onze vaste inval op de groep staan. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zoveel mogelijk door dezelfde medewerkers wordt opgevangen. Zo kan uw kind met een beperkt aantal medewerkers een band opbouwen waardoor het zich veilig en vertrouwd zal voelen. Dit helpt hen bij de emotionele veiligheid. 

Kinderdagverblijf Het Veldmuisje is een erkend stagebedrijf. Onze stagiaires zijn minimaal een half jaar tot een jaar aanwezig op ons bedrijf. Op deze manier proberen wij de vaste gezichten op de groep te waarborgen.

Kinderdagverblijf Het Veldmuisje zit gevestigd in zorgboerderij Hoeve Vredeveld.

Zorgboerderij Hoeve Vredeveld