PersoneelBoven; Sabine
Linksonder; Esther 
Rechtsonder; Wendy 

Wij zijn Sabine, Wendy en Esther. Samen werken wij binnen kinderdagverblijf Het Veldmuisje. 
Samen vormen wij een klein team van deskundige, gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Wij volgen regelmatig cursussen om onze deskundigheid verder uit te breiden. Denk hierbij onder andere aan; EHBO speciaal gericht op kinderen en een cursus werken met baby's.
Al onze medewerkers zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en staan ingeschreven in het personenregister voor de kinderopvang. 

Wij streven er naar om gedurende de week met 2 van de 3 pedagogisch medewerkers op de groep te staan. Daarnaast is er een vaste inval. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zoveel mogelijk door dezelfde medewerkers wordt opgevangen. Zo kan uw kind met een beperkt aantal medewerkers een band opbouwen waardoor het zich veilig en vertrouwd zal voelen. Dit helpt hen bij de emotionele veiligheid. Aan alle kinderen worden daarom ten hoogste twee vaste medewerkers per dag aangewezen. Alle kinderen krijgen een eigen mentor. Deze mentor houd het kind extra in de gaten en heeft regelmatig een gesprek met de ouders/ verzorgers. 
Onze vaste invalkracht is regelmatig aanwezig zodat de kinderen ook haar goed kennen.

Kinderdagverblijf Het Veldmuisje is een erkend stagebedrijf. Onze stagiaires zijn minimaal een half jaar tot een jaar aanwezig op ons bedrijf. Op deze manier proberen wij de vaste gezichten op de groep te waarborgen.

Kinderdagverblijf Het Veldmuisje zit gevestigd in zorgboerderij Hoeve Vredeveld.

Zorgboerderij Hoeve Vredeveld
Geen opmerkingen:

Een reactie posten